Privacyverklaring

Doeleinden verwerking

Harundo Internetmarketing verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: verbetering van de gebruikerservaring en vanwege gemak bij het invullen van o.a. formulieren.

Wettelijke grondslag verwerking

Harundo Internetmarketing  verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ontvangers persoonsgegevens

Harundo Internetmarketing  zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Meer informatie over de voornoemde door Harundo Internetmarketing  getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Harundo Internetmarketing . Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Harundo Internetmarketing  worden bewaard voor onbepaalde duur

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Harundo Internetmarketing  te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Harundo Internetmarketing  verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Harundo Internetmarketing  doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen per email naar de verwerkingsverantwoordelijke. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Harundo Internetmarketing B.V.
Demmersweg 86
7556 BN Hengelo
info@harundo.nl
074 82 00 909

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Harundo Internetmarketing , neem dan contact op met Harundo Internetmarketing via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement