Optimalisatiescore in Google Ads: leidraad of doelstelling?

Hoe goed is jouw Google Ads-account ingesteld? Dit hoef je jezelf niet langer af te vragen, want Google geeft je het antwoord in de vorm van een nieuwe optimalisatiescore. Deze score geeft middels een percentage tussen de 0% en 100% weer hoe groot de kans is dat je advertenties optimaal presteren. Toch blijkt een hoge optimalisatiescore niet in elke situatie zaligmakend.

Verbeter je accountinstellingen

Google heeft de optimalisatiescore ontwikkeld om adverteerders te helpen succesvoller te adverteren. De juiste accountinstellingen spelen hierin een belangrijke rol, maar daarvoor is vaak specialistische kennis vereist. Met de nieuwe optimalisatiescore is het mogelijk om in één oogopslag te zien welke instellingen in je account voor verbetering vatbaar zijn.

Google doet bovendien concrete aanbevelingen om je instellingen en daarmee de prestaties van je campagnes te verbeteren. Deze tips zijn niet alleen gebaseerd op je instellingen, maar ook op de prestatiegeschiedenis van je account en de huidige trends en zoekvolumes in Google. Hoe dichter je score de magische grens van 100% benadert, hoe beter het is. Althans, dat is de theorie…

In wiens belang zijn de aanbevelingen?

De praktijk laat namelijk iets anders zien. Bij Harundo beheren we talloze advertentieaccounts voor klanten van uiteenlopende grootte en herkomst. In sommige gevallen geeft Google een optimalisatiescore van 85% aan een account dat al volledig geoptimaliseerd is. De twee aanbevelingen luiden dan bijvoorbeeld als volgt:

  1. Verhoog het budget
  2. Voeg een responsive advertentie toe

Kortom: bij optie 1 verdient Google aantoonbaar meer geld en bij optie 2 verschuift de regie over de account meer naar automatisering door Google’s eigen algoritmes. Het is duidelijk dat meer geld en meer regie beide in het belang van Google zijn en dus valt de objectiviteit van beide aanbevelingen in twijfel te trekken. Zeker omdat de optimalisatie van de account in kwestie al in orde is.

Meerwaarde van menselijk advertentiebeheer

Concluderend zien wij de optimalisatiescore dan ook vooral als handig hulpmiddel. Onze advertentiespecialisten gebruiken de score als leidraad, maar zeker niet als doelstelling. Bij adverteren met Google Ads is menselijke kennis en ervaring nog altijd van grote meerwaarde om het maximale succes uit een campagne te halen. Een hogere optimalisatiescore, een hoger budget en meer automatisering leiden hierbij niet altijd tot betere resultaten.

Overigens blijkt uit onze praktijktesten dat het negeren van aanbevelingen ook tot een hogere optimalisatiescore kan leiden. Dit verschilt echter per advertentieaccount en situatie. In de afbeelding hieronder zie je een screenshot van de optimalisatiescore en bijbehorende aanbevelingen vanuit Google. Met + en – is aangegeven welke aanbevelingen bij dit specifieke account wel en niet van belang zijn.

Optimalisatiescore in Google Ads: leidraad of doelstelling?

Terug naar overzicht